Machettes,Baïonettes,Haches

Machettes,Baïonettes,Haches

Machette, baïonnette, hache, hachette, tomahawk